Programa by PEPworldwide - ePEP

Vooraf

U wordt uitgenodigd voor een test om uw efficiency te analyseren. Vervolgens ontvangt u een beoordeling van de verschillende aspecten van uw werk, welke zaken goed gaan, waar het risico of problemen oplevert en waar u dringend actie moet ondernemen. Daarnaast maakt u uw eigen analyse van uw verantwoordelijkheden, hoe u de huidige werksituatie beoordeelt en stelt vast welke verbeteringen u wilt bereiken.

Diverse e-learning modules zullen u helpen om uw manier van werken te vernieuwen door ondermeer modellen te gebruiken van zeer effectieve mensen.

Deel 1: Hoe kunt u uw leven vereenvoudigen en die van de mensen waar u mee te maken heeft? Hoe kunt u tijd besparen?
=> Door het creëren van effectieve gewoonten voor uzelf.

Deel 2: Wanneer heeft u het nodig? Hoe creërt u een werkomgeving die het mogelijk maakt om effectief te werken?
=> Door het opzetten van effectieve informatie management systemen.

Deel 3: Hoe kunt u tijd vinden wanneer uw agenda vol is? Hoe kunt u leren om zich te concentreren op de essentiële zaken en om vooruitgang te boeken in uw loopbaan? Hoe kunt u prioriteiten beheren, zowel die van uzelf als die van anderen? Hoe kunt u leren om een blik achterom  te doen en tegelijk vooruit te kijken? Hoe kunt u de talloze kleine dagelijkse taken volgen? Hoe vindt u nieuwe verrassende reserves van energie?
=> Door duidelijk te weten wat u wilt, maar ook wat er van u verwacht wordt en door het effectief organiseren van uw tijd en uw energie.

Aan het eind van e-PEP®
Een evaluatie die inzicht geeft in de vooruitgang die u heeft gemaakt in de doelen die u zich heeft gesteld bij de start.

Voordelen PEPworldwide

Wat zijn de voordelen van het distance e-learning programma: e-PEP®?

  • Een drie maanden durend programma – tijd voor de veranderingen die u wilt realiseren!

  • Kleine leeropdrachten, slechts vijftien minuten per dag, waardoor het gemakkelijk is deze structureel uit te voeren.

  • Interactiviteit in de leermodules, voor een actieve benadering van leren!

  • Onmiddellijke toepassing in uw dagelijkse werk met concrete situaties en direct zichtbare resultaten in hoe u uw werklast beheert.

  • Persoonlijke ondersteuning door een PEP® trainer die u steunt van start tot finish, follow-up geeft op uw prestaties, uw vragen beantwoordt en u helpt om de beste praktische oplossingen te vinden voor u, in uw eigen context en op uw professioneel niveau. De besprekingen vinden plaats via telefonische vergaderingen, e-mails en sociale netwerken. U zult niet alleen aan de slag gaan – u zult deel uitmaken van een ondersteunend netwerk!